ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกสติ…เพื่อชีวิตที่สงบเย็น ครั้งที่ ๔๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจในธรรมเข้าร่วมกิจก Continue reading ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกสติ…เพื่อชีวิตที่สงบเย็น ครั้งที่ ๔๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกสติ…เพื่อชีวิตที่สงบเย็น ครั้งที่ ๔๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจในธรรมเข้าร่วมกิจก Continue reading ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกสติ…เพื่อชีวิตที่สงบเย็น ครั้งที่ ๔๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน

ด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหา Continue reading สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน